دلایل نگهداری سالمندان در آسایشگاه

icon nursing homeدلایل نگهداری سالمندان در آسایشگاه :

متاسفانه در خیلی از خانواده های ایرانی شاهد مشکلات بسیاری به علت عدم آشنایی با نگهداری سالمندشان هستیم اما فرزندان و نزدیکان فرد سالمندبه علت این معضل فرهنگی نگرانند که اگر سالمندشان را به آسایشگاه بسپرند از طرف اطرافیان سرزنش می شوند.

قبلادر یک خانواده فقط پدر شاغل بود و مادر،پدربزرگ مادربزرگو نوه ها همگی با هم زندگی میکردند.

اکنون زندگی نسبت به چند سال پیش تغییرات بسیاری کرده و در هر خانواده ای با توجه به شرایط اقتصادی تقریبا دو تا سه نفر از هر خانواده مشغول به کار هستند و امکان اینکه فرزندان بتوانند از سالمندشان نگهداری کنند نیست.

معمولا پسر،عروس،دختر ، داماد همگی مشغول به کار هستند.

با توجه به این وضعیت بهترین کار گذاشتن سالمند در یک خانه سالمندان استاندارد است ، که تمام امکاناتی که گفته شد رو به طور همزمان دارند.

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام،

خانه سالمندان،اسايشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان!

parham nursing home