سالمند کیست ؟

سالمند کیست ؟

سالمند کیست ؟

سالمند یا فرد مسن به چه کسی گفته می شود ؟
بر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت هر فرد بالاي 60 سال سالمند تلقي مي شود.

سازمان بهداشت جهاني افراد را بر اساس گروههاي زير طبقه بندي كرده است :

  • افراد داراي سنين بين 60 تا 75 سال : سالمند
  • افراد داراي سنين بين 76 تا 90 سال : پير
  • افراد داراي سنين بالاي 90 سال : خيلي پير

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام،

خانه سالمندان،اسايشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان!

parham nursing home