برنامه پارک تئاتر و گشت شهری

تور پارک تئاتر و گشت شهری ویژه سالمندان :

برنامه تور سالمندان به شرح زیر می باشد :

به طور متوسط هر ماه سالمندان گرانقدر را به همراهي پرسنل به پارك،تاتر،سينما، و مكان هايي كه بيشترين تقاضا را داشته باشند خواهند رفت.

ادامه مطلب

برنامه غذایی مرکز

meal plan

برنامه غذایی مرکز سالمندان پرهام :

تحت نظر مشاور تغذیه (کارشناس تغذیه)جهت هر شخص که شامل پنج وعده، صبحانه، میان وعده، نهار، عصرانه و شام داده میشود.

ادامه مطلب

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام،

خانه سالمندان،اسايشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان!

parham nursing home