ويزيت روزانه پزشک

ويزيت روزانه پزشک در پرهام :

مديريت مركز پزشك ميباشند و هر روز در مركز حضور دارند و عزيزانمان روزانه ويزيت ميشوند و دستورات لازم روزانه به پرستاران داده ميشود.

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام،

خانه سالمندان،اسايشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان!

parham nursing home