استخرسونا جكوزي ،انواع ماساژها و دستگاه هاي آبدرماني

Untitled Panorama6 2

استخر و سونا جکوزی در پرهام :

استخر سونا جكوزي بسيار زيبا همراه با خدمات آب درماني براي سالمندان عزيز

قرار گیری سيستم گرمايش از كف براي تنظيم دماي بدن سالمندان و جلوگيري از ورود سرما به بدنشان نقشی موثر ، در سلامت بزرگان شما دارد.

photo 2017 05 04 20 33 18

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام،

خانه سالمندان،اسايشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان!

parham nursing home