دو کلمه با سالمندان

Elderly Manدو کلمه با سالمندان :

دید منفی خود را به خانه سالمندان کنار بگذارید و به این موضوع فکرکنید که داشتن یک زندگی مستقل و بودن در گروه همسالان وداشتن خاطرات مشترک تا چه حد می تواند لذت بخش باشد.دیگر مجبور نیستید غر زدن های اطرافیان را تحمل کنید.

در بیشتر اوقات،اگر فرزندانتان شما را به خانه سالمندان میسپارنداز سر بی مهری نیست؛بلکه آنها امکان رسیدگی شایسته به شما را ندارند.
کم نیستند افراد کهنسالی که در خانه تنها زندگی میکنند واین عزیزان با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند.

شامل : تنهایی، تهیه غذا،نداشتن هم زبان احتمال ضعف و یا زمین خوردن فراموشی در خوردن دارو دروقت آن،تناسب نداشتن ساختمان محل زندگیشان با شرایط سالمند مثلا وجود پله،همچنین ناتوانی در انجام بعضی ازکارهای شخصی و غیره... و تمام اینها باعث نگرانی فرد سالمند از تنهایی میشود.

اما دریک خانه سالمندان استاندارد مانند سالمندان پرهام همه نیاز های سالمند تامین میباشد.

شامل حضور دائم پزشک ،پرستار،فیزیوتراپ،بهیار ،مراقب ،روانشناس، مددکار، کار درمان، آب درمان و.... که هیچگاه حضور تمام این امکانات و خدمات در منزل شخصی یک سالمندمقدور نمی باشد.

logo small2 آسایشگاه سالمندان پرهام،

خانه سالمندان،اسايشگاه سالمندان

مرکز نگهداری سالمندان!

parham nursing home